Serwis polonistyczny Z. S. nr 4 w Nowym Sączu
Matura 2018


Wszystko o maturze z języka polskiego

  • Matura z języka polskiego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
  • Każdy maturzysta przystępuje obowiązkowo do pisemnej części egzaminu na poziomie podstawowym oraz do części ustnej, dla której nie określono poziomu zdawania.
  • Język polski można wybrać na maturze jako przedmiot dodatkowy i zdawać go w formie pisemnej na poziomie rozszerzonym.
  • Zadania maturalne sprawdzają wiedzę i umiejętności wskazane w podstawie programowej dla szkoły ponadgimnazjalnej. Obejmują również zagadnienia realizowane w gimnazjum i szkole podstawowej.
  • Aby zdać maturę z języka polskiego, trzeba uzyskać co najmniej 30% wszystkich punktów możliwych do zdobycia z każdej obowiązkowej części egzaminu - pisemnej (min. 21/70p.) i ustnej (min. 12/40p.).
  • Wynik egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, choć odnotowany na świadectwie dojrzałości, nie będzie miał wpływu na zdanie matury.

*     * *

 *   *   *


Matura to też formalności

Podczas egzaminu dojrzałości najważniejsze jest Wasza wiedza. Ale warto też znać maturalne procedury. Bez nich możecie zostać niespodziewanie „wykluczeni z gry”.

W dniu egzaminu z języka polskiego:

1. Pamiętaj o zabraniu: dowodu osobistego, jednego lub dwóch piszących długopisów z czarnym tuszem. Korzystanie z innych materiałów jest zabronione.

2. Jeśli zgubiłeś dowód osobisty np. dzień przed maturą, weź paszport bądź inny dokument z aktualnym zdjęciem.

3. Musisz być punktualny i stawić się na godzinę, na którą został wyznaczony egzamin. W przypadku egzaminu pisemnego, po rozdaniu uczniom arkuszy egzaminacyjnych nie będziesz wpuszczony do sali, chyba że – w uzasadnionych sytuacjach – szef zespołu egzaminacyjnego pozwoli Ci dołączyć do pozostałych uczniów. Jednak zmarnowany czas będzie działał na Twoją niekorzyść, bo swoją pracę musisz skończyć o tej samej porze, co inni zdający.

4. Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, nie możesz wnieść żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonu komórkowego. Złamanie tego zakazu grozi unieważnieniem egzaminu.

3. Sprawdź, czy liczba stron i zadań w arkuszu jest zgodna z instrukcją na jego pierwszej stronie.

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

5. Przenieś odpowiedzi zapisane w brudnopisie we właściwe miejsce przy każdym zadaniu. Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

6. Na pisemnej maturze z języka polskiego - zgodnie z przepisami - możesz korzystać ze Słownika ortograficznego oraz Słownika języka polskiego. Słowniki znajdują się na stole - najczęściej w pobliżu komisji egzaminacyjnej.

I pamiętajcie: niezdanie albo nieprzystąpienie do jednego z ustnych lub pisemnych egzaminów nie niweczy Waszych wysiłków i nie stanowi przeszkody w zdawaniu matury z pozostałych przedmiotów.

 

Zobacz też: Najczęstsze błędy na maturze

* * *

Linki do materiałów z języka polskiego na stronach CKE i OKE:

Filmy (również w wersji dla osób niesłyszących) są także dostępne na kanale YouTube CKE


Matura z języka polskiego 2018 - „Dziennik Bałtycki”

Matura 2018 - Interia Fakty

* * *

* * *

W górę