Serwis polonistyczny Z. S. nr 4 w Nowym Sączu
Matura 2018

            

Matura to też formalności

Podczas egzaminu dojrzałości najważniejsze jest Wasza wiedza. Ale warto też znać maturalne procedury. Bez nich możecie zostać niespodziewanie „wykluczeni z gry”.

 

W dniu egzaminu z języka polskiego:

1. Pamiętaj o zabraniu: dowodu osobistego, jednego lub dwóch piszących długopisów z czarnym tuszem. Korzystanie z innych materiałów jest zabronione.

2. Jeśli zgubiłeś dowód osobisty np. dzień przed maturą, weź paszport bądź inny dokument z aktualnym zdjęciem.

3. Musisz być punktualny i stawić się na godzinę, na którą został wyznaczony egzamin. W przypadku egzaminu pisemnego, po rozdaniu uczniom arkuszy egzaminacyjnych nie będziesz wpuszczony do sali, chyba że – w uzasadnionych sytuacjach – szef zespołu egzaminacyjnego pozwoli Ci dołączyć do pozostałych uczniów. Jednak zmarnowany czas będzie działał na Twoją niekorzyść, bo swoją pracę musisz skończyć o tej samej porze, co inni zdający.

4.  Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, nie możesz wnieść żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonu komórkowego. Złamanie tego zakazu grozi unieważnieniem egzaminu.

3.  Sprawdź, czy liczba stron i zadań w arkuszu jest zgodna z instrukcją na jego pierwszej stronie.

4.  Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

5.  Przenieś odpowiedzi zapisane w brudnopisie we właściwe miejsce przy każdym zadaniu. Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

 

I pamiętajcie: niezdanie albo nie przystąpienie do jednego z ustnych lub pisemnych egzaminów nie niweczy Waszych wysiłków i nie stanowi przeszkody w zdawaniu matury z pozostałych przedmiotów.

 

Linki do materiałów z języka polskiego na stronach CKE i OKE:

 

 

 

Filmy (również w wersji dla osób niesłyszących) są także dostępne na kanale YouTube CKE

* * *

W górę